Elektronik Teknolojisi Programı Ders İçerikleri

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  I.YARIYIL

TDB 1801 TÜRK DİLİ-I

Dil, diller ve Türk dili, dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri

ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ –I

İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvvayi Milliye ve Misak-ı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü Barışı.

YDB 1801 YABANCI DİL –I

Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn’t, Must, Mustn’t, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

BİP 1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ-I

Windows işletim Sistemi: Nesnelerin ve masaüstünün kullanımı ve tanıtımı; Başlangıç menüsü seçenekleri; Microsoft wind: Dosya açma, hazırlama, ayarlama, word ile üst ve alt bilginin hazırlanması; Excel ile hücre, satır, sütun sayfa yapısı, hücre biçimlendir ve formut yazımı; PowerPoint ile slayt oluşturma ve slayt gösterimi; Outlook ile Posta gönderimi ve alımı; Explorer nesneleri ve windows ile internette arama.

ETP 1005 ÖLÇME TEKNİĞİ

Elektrik Güvenliği; Temel Elektriksel Ölçümler: Akım, Gerilim, Direnç renk kodları, Ampermetre kullanımı, Voltmetre kullanımı; Osiloskop: Doğru akım ve alternatif akımda gerilim ölçümü, Periyot ve frekans ölçümü; Lissajous ile faz farkı ölçümü, Sinyal Jeneratörleri:Pattern jeneratörü, Pals jeneratörü vb; Elektrostatiğe Duyarlı Elemanlar.

ELK 1801 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ                

Direnç; Ohm Kanunu; İş, Güç ve Verim; Kirşof Kanunları; Elektrik Kaynakları: Akım ve gerilim kaynakları; Devre Çözüm Yöntemleri: Çevre akımları, Düğüm noktası; Devre Teoremleri: Thevenin-Norton-Süperpozisyon teoremleri; Kondansatörler; Elektro Magnetizma ve Elektro Magnetik İndüksiyon; Doğru Akımda Geçici Olaylar: Direnç-bobin, Direnç - kondansatör, Zaman sabitlerinin tanımı

ELK 1803 ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ

Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri, Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme, Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme, Çift devirli motorlarda kumanda, Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri, Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Doğru akım motorlarına yol verme, Doğru akım motorlarında devir yönü değiştirme, Doğru akım motorlarında frenleme

ETP 1001 ELEKTRONİK I

Yarı iletkenler ve PN eklemli devre elemanlarının temel yapıları. Diyot: karakteristiği, filitre, kırpıcı, kenetleyici, dönüştürücü devreler. Zenerdiyot ve diğer diyot çeşitleri. BJT Transistörler: Ön gerilimleme, çalışma noktası, ortak bağlantı şekilleri ve darlington bağlantı. JFET-MOSFET Transistörler: Özellikleri, çalışması, ön gerilimleme , akım kontrolü, çalışma aralıkları, D-MOSFET, E-MOSFET transistör yapıları ve çeşitleri. Çift gate'li JFET-MOSFET Transistörler.

ETP 1003 SAYISAL ELEKTRONİK

Mantık Devreleri için Sayı Sistemleri; Mantık Devreleri: Ve, Veya, Ve değil, Veya değil, vb. Kapıların Tanımı; Mantık İfadelerin Sadeleştirilmesi; Bileşimsel Devreler: Decoder, Encoder, 7 Segmentli Kod Çözücü Devreleri; Mantık Aileleri; Ardışık Mantık Devreleri: R-S, D, T, J-K Flip-Floplarının Doğruluk Tabloları; Sayıcılar; Kaydedici ve Tutucular; Bellek Birimleri: RAM, ROM, EPROM Tanımları; Algoritmik Durum Makinaları; Dönüştürücüler

ETP1501 ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK(SEÇMELİ)

Kişisel emniyet sağlama, İş ortamı güvenliği sağlama, Kontrol ve Vida Sıkma Aletleri, Kesici, Şekillendirici ve Delici Aletler, Anahtarlar Güvenlik Aletleri, Lehimleme malzemeleri Lehimleme, Baskı devre Plakete malzemelerin yerleştirilmesi, Güç kaynağının test edilmesi, Baskı devre kalemi ile devre hazırlama, Delikli plaket.

BİP 1805 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA(SEÇMELİ)

Algoritma geliştirmek, akış şemaları oluşturmak, programlama, problemler karşısında mantık üretme, herhangi bir programlama dilinde ilgili kodlamaları yapabilme, alt programlar oluşturabilme, grafik komutlarını kullanabilme, veri tabanı komutlarını kullanabilme

ETP 1505 LEHİMLEME TEKNİKLERİ(SEÇMELİ)

Elektronik devre şeması okuma, seri, paralel, seri-paralel ve karışık, direnç, bobin ve kondansatör devreleri, doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları, baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi, havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri.

ETP 1507 ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI(SEÇMELİ)

 Sensörler ve dönüştürücü, ısı sensörleri, basınç dönüştürücüleri, pozisyon dönüştürücüleri, akış dönüştürücüleri, seviye ölçümü, optik elektronik teknik, hız, haberleşme ve ivme

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  II. YARIYIL

TDB 1802 TÜRK DİLİ-II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

ATB 1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, Takrir-i Sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

YDB 1802 YABANCI DİL-II

Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: to, -ing; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar.

ETP 1002 ELEKTRONİK II

Transistörün çalışma bölgeleri, anahtar olarak kullanımı. Transistörün yükselteç olarak kullanımı: Emiter, beyz, kollektör ortak bağlantılar. Transistörün yükselteç olarak kullanımı: A, B, C sınıfı yükselteçler. Transistörün yükselteç olarak kullanımı: AB, D sınıfı yükselteçler. İşlemsel yükselteçler: Eviren, evirmeyen girişler ve negatif geri besleme. İşlemsel Yükselteçler: Eviren, evirmeyen yükselteçler, gerilim izleyici, karşılaştırıcı. İşlemsel Yükselteçler: Toplama, ağırlıklı toplama (DAC), integral, türev. Arasınav, konu tekrarı. İşlemsel Yükselteçler: Bant geçiren, bant durduran, alt geçiren, üst geçiren süzgeçler. Osilatörler: Colpitts, Hartley, 555, MAX038. Doğrusal gerilim regülatörlü güç kaynakları. Anahtarlamalı gerilim regülatörlü güç kaynakları. Anahtarlamalı gerilim regülatörlü güç kaynakları. İşlemsel yükselteç uygulama alanı.

ETP 1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

Programı başlatma ve kullanma, Temel çizim elemanları, Düzeltme işlemleri, Çizim ve kontrol

Engelleme ve yüzey seçim işlemi, Ölçüm ve tarama,Yazdırma.

 

ETP 1006 SAYISAL TASARIM

Mantık Kapıları Kullanarak Devre Tasarımı: Üç bit input-Sekiz bit çıkış kod çözücü devre tasarımı, Veri seçiciler ve veri dağıtıcılarla ile ilgili devre tasarımı; Flip-Flop Kullanarak Devre Tasarımı: Asenkron ve Senkron sayıcı tasarımı, Kaymalı kaydedici tasarımı, Paralel giriş-paralel çıkış kaymalı kaydedici, Paralel giriş-seri çıkış kaymalı kaydedici; Tümleşik Devre Kullanarak Devre Tasarımı: Eprom programlama, Frekansmetre tasarımı, Programlanabilir mantık dizisi (PLA) tasarımı, Eprom kullanarak multiplexer tasarımı.

MAP 1804 MATEMATİK I

Sayılar: Aritmetik işlemler, üs ve kök hesabı, ikili, sekizli ve on altılı sistemde işlem yapabilme; Cebir: Cebirsel işlemleri yapabilme, formüler, formüllerde dönüştürmeler, çarpanlara ayırma, rasyonel ifadeleri sadeleştirme; Denklem ve Eşitsizlikler: Denklem sistemleri ve çözümleri; Fonksiyonlar: Fonksiyonlar, değerlerin elde edilmesi, grafik çizimi; Logaritma: Logaritma, üstel fonksiyonlar, üsler ile işlem yapabilme; Trigonometri: Açısal ölçümleri dönüştürme, trigonometrik oranlar, fonksiyonların çizimi, alan kenar ve açı hesapları; Geometri: Alan ve hacim hesapları, Pisagor ve Öklit bağıntıları, düzgün olmayan alanların hesabı.

ELK 1804 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

Tanımlar: Genlik, Periyot, saykıl, Ani değer ve frekans tanımı; R, L ve C Devreleri: Seri, Paralel ve Seri-Paralel alternatif akım devreleri; Alternatif Akım Devrelerinin Çözüm Yöntemleri ve Devre Teoremleri: Thevenin, Norton, Süper pozisyon teoremleri; Maksimum Güç Transferinin Açıklanması; Yıldız-Üçgen Dönüşümü; Rezonans: Seri-Paralel rezonans tanımları; Üç Fazlı Devreler: Üç fazlı devrede akım gerilim ve güç hesabı.

ETP 1498 MESLEK STAJI( 20 İŞ GÜNÜ)

Öğrencilerden sanayide 20 iş günü staj yapmaları ve endüstriyle elektronik konusunda pratik tecrübe kazanması beklenir. Staj bitiminde öğrenciler teknik rapor yazmalı ve bunu programlarına teslim etmelidirler.

İŞY 1822 KALİTE KONTROL VE STANDARTLARI(SEÇMELİ)

Standardizasyon: Tanımı, amaçları ve ilkeleri, TSE ve görevleri, Bölgesel ve uluslar arası standardizasyon kuruluşları; Kalite ve Kalite Kavramları: Kalitenin tanımı ve ilgili kavramlar, Kalite yaklaşımı, Kalite maliyetleri ve riskleri, Kalite kontrol kavramı; Kalite Güvence: Kalite yönetim ilkeleri, TS-EN-ISO 9000, TS-EN-ISO 9001, TS-EN-ISO 9004, ISO 19011 standartları ve açıklamaları; Mesleki Standartlar: Mesleki standartları kavrama fonksiyonlarının kavranması.

BİP 1806 PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ(SEÇMELİ)   

Algoritma, Akış Şeması, Programlama Araçlar, Değişkenler ve Sabitler, Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Alt programlar, Sıralı Dosyalar, Rastgele Erişimli Dosyalar.

ELK 1806 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (SEÇMELİ)

AA elektrik makinelerinin yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma, AA 1 fazlı motorların çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler. AA 3 fazlı motorların fraklı çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler. Senkron jeneratörlerin yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma, Senkron motorların çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler.

ETP 1502 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ(SEÇMELİ) 

Temel elektronik elemanları ve devrelerini tanıyabilme. Motor ve taşıtlar üzerindeki elektriksel sistemleri ve bilimsel altyapılarını kavrayabilme. Motor ve taşıtlar üzerindeki elektriksel sistemler üzerinde arıza tespit ve giderilme yöntemlerini kavrayabilme

ETP 1504 İŞ GÜVENLİĞİ(SEÇMELİ)

İlkyardım eğitimi, Çalışanların emniyetini sağlama

 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI III. YARIYIL

ETP 2005 GÜÇ ELEKTRONİĞİ

P-N Eklemli Güç Elemanları: Güç diyotları, Güç transistörleri ve tristör çeşitleri; Thyristorların Elektriksel Karakteristikleri: SCR lerin gerilim akım karakteristiği, triyakların akım gerilim karakteristiği; Tetikleme Elemanları: Tetikleme elamanları ile devreler, periyodik frekans hesabı tetikleme elemanlarına ait katalog elamanları; Thyristor uygulamaları: Doğrultucular, Kıyıcılar, İnvörtörler, Statik anahtarlar ve katı hal rölelerinin çeşitleri ve çalışma prensipleri; P - N Eklemli Güç Elemanlarının Korunması: Snubber devreleri ve çalışması, Isı transferi ve elektriksel eş değeri.

ETP 2003 MİKRO DENETLEYİCİLER

Mikrobilgisayar Sisteminin Genel Yapısı: Merkezi işlem birimi, RAM, ROM bellek özellikleri, ROM çeşitleri RAM-ROM belek karşılaştırmaları, Seri iletişim, Paralel iletişim, Adres yolu, Kontrol yolu, Veri yolu; Mikro İşlemciler ile Mikro Denetleyicilerin Karşılaştırılması: Mikro işlemci / Mikro denetleyici Sisteminin Kurulması: Programlamaya Giriş: Asembly dilinin yapısı, Komutlar akış diyagramı, Makine diline (onaltılık sistem) dönüşüm; Programlama: Veri transferi, Döngü kavramı, Alt program kavramı, Toplama-çıkarma, Kaydırma işlemi.

ETP 2001 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI – I

Çalışma Konusunun Belirlenmesi: Çalışılacak Konuyu Kavrama; Çalışma İle İlgili Araştırma: Konu ile ilgili blok diyagramı, Baskı devresi, Malzeme ve fiyat listesinin hazırlanması, Laboratuarda konu ile ilgili deneylerin yapılması; Çalışmanın derlenmesi; Konu ile ilgili şekiller, Elektriksel büyüklükler, Maliyet hesabı; Çalışmanın sunulması: Elde edilen bilgilerin öğrenci ve öğretim elamanlarına sunulması.

ETP 2007 ARIZA ANALİZİ

Devre Elemanlarının Testi: Devre elemanlarının kılıf ve uçlarını tanıma, Test teknikleri, Sinyal izleme; Arızalı Bölge veya Elemanı Belirleme: Arızanın lokalize edilmesi, Fonksiyonel blok diyagramları, İkiye bölme yöntemiyle arızayı bulma, Hata algoritması, Hata çıkış şemaları; İleri Hata Arıza Tespit Cihazları: İleri seviyedeki test ve hata arıza cihazları; Bakım Onarım Kayıtları: Bakım onarım cihazları, Bakım onarım kart ve kayıt işlemleri.

ETP 2009 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

Programlanabilir Denetleyicilere Giriş: Merkezi İşlem Ünitesi (CPU), Giriş modülleri, Çıkış modülleri, Analog Giriş / Çıkış Modülleri ve İşlevleri; Merdiven Diyagramı ile Programlama: Analog Modüllerin Özellikleri ve PLC ye Bağlantısı; Deyim Listesi ile Programlama: Komut Listesi ile Program Yazma; Programlanabilir Denetleyicilerde Arıza Analizi; Programlanabilir Denetleyicilerde Arabirimler.

ETP 2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Kullanım ve Başlangıç Düzenlemeleri; Temel Çizim Elemanları: Daire, Yay, Çizgi, Elips, Çokgen, Dikdörtgen, Yazı v.b. Komutlarının Tanımları.; Düzeltme ve Sorgulama İşlemleri: Silme, Taşıma, Kopyalama, Döndürme, Ölçülendirme, Bölme v.b Komutlarının Tanımları; Görüntü ve Kontrol İşlemleri; Bloklama İşlemleri ve Katmanları; Ölçülendirme ve Tarama İşlemleri; Yazıcı ve Çiziciden Çıktı Alma İşlemleri.

ETP 2511 MESLEKİ YABANCI DİL(SEÇMELİ)

Konuşma: Kendini ve çevredeki kişileri tanıtma, İş yeri ile ilgili konular, Resmi ortamda istekler, Yardım teklif etme, Özür, Mazeret, Gereklilik, Zorunluluk, Miktar, oran yüzdelikler, Tahmin yapma, Talimat verme; Dinleme-Anlama: Mesleki konularda dinlediğini anlama; Yazma: Not alma, Özgeçmiş (Curriculum Vitae), İş mektupları, Edilgen yapı kullanımı; Okuma- Anlama: Zaman, koşul, amaç bildiren bağlaçlar, Edilgen yapıdaki ifadeler, Zıtlık bildiren ifadeler, Sözlük kullanımı.

ETP 2507 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER(SEÇMELİ)

Ders içeriğinin ve işlenme yönteminin açıklanması. Sıcaklık ve nem seziciler. Hız ve titreşim seziciler. Konum ve yaklaşma seziciler. Basınç ve akış seziciler. Düzey seziciler. Darbe (kuvvet) seziciler. Infrared, UV ve görünür ışık seziciler Görüntü seziciler. Fotovoltaik hücreler. Renk seziciler. Işınım ölçerler.

ETP 2509 KONTROL SİSTEMLERİ(SEÇMELİ)

Yükleme işlemini gerçekleştirmek için Açık-çevrim kontrol sistemi tanımlama, Kapalı-çevrim kontrol sisteminin kurulumu gerçekleştirme, Kontrol sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirmek için Oransal-Türev (PD) sistemi açıklama, Kontrol sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirmek için Oransal-integral (PI) sistemini açıklar. Kontrol sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirmek için Oransal-integral-türev (PID) sistemini açıklar.

İŞY 2813 İŞLETME YÖNETİMİ I(SEÇMELİ)

İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, mülkiyet, hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon.

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI IV. YARIYIL

ELK 2802 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

Elektrik Motorlarının Yapıları ve Çalışma Prensipleri; Temel Eşitlikleri ve Karakteristik Eğrileri: D.A motorları, çalışma prensipleri, D.A motor çeşitleri, Asenkron motorlar, Bir fazlı A.A. motorları; Elektrik Motorlarında Denetim Prensipleri: Elektrik motorlarında kullanılan temel denetim prensipleri; D.A.Motor Sürücüleri: Değişik D.A.motor sürücülerinin yapıları ve çalışma prensipleri; A.A.motor Sürücüleri: Değişik motor türlerine göre A.A. motor sürücülerinin yapıları, Çalışma prensipleri; Adım (Step) Motor ve Sürücü Devreleri: Step motor çeşitleri ve sürüm teknikleri.

ETP 2008 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR

Robotun hareketini kontrol etmek ve simülasyon yapmak. Robota periyodik bakım yapmak.

ETP 2006 SCADA SİSTEMLERİ

SCADA Programlarının Kurulumu, SCADA arayüz tasarımı. Kontrol Cihazı Bağlantısı İnceleme. Kontrol Cihazı Bağlantısı, OPC SERVER Kullanımı. Kontrol Cihazı Bağlantısı, OPC SERVER Kullanımı. TAG LOGGING Yapmak, ALARM HANDLİNG yapmak.

ETP 2004 İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER

Giriş Çıkış İşlemleriyle İlgili Temel Kavramlar: İşlemci ile çevre elemanları arasında giriş-çıkış işlemlerindeki temel mantık; Giriş / Çıkış Aygıtlarını Programlama: İşlemcinin çıkış ünitesine bir çıkış aygıtı bağlamak ve bunu programlamak; Kesilim (Interrupt): Kesilim kavramı, Kesilim alt programı geliştirmek, Dahili ve harici kesme kaynakları ile ilgili uygulamalar; Sayıcılar / Zamanlayıcılar: Donanım sayıcı / zamanlayıcılarını kullanarak bir sinyalin kenarlarını saydırmak ms hassasiyetinde istenilen bir zaman aralığı elde etmek; ADC / DAC uygulamaları: Analog bir sinyali ADC kullanarak sayısal işarete çevirmek, Sayısal çıkışları DAC kullanarak analog çıkış elde etmek.

ETP 2002 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI – II

Malzemelerin Belirlenmesi: Konu ile ilgili malzemeler; Baskılı Devrenin Hazırlanması: Baskılı devre şemasının kağıttan bakır plakete aktarılması, Baskı devre çıkarma yöntemleri; Devrenin Montajı ve Testi: Montaj yöntemleri ve izlenecek işlem sırası, Devre testinin yapılması

ETP 2498 MESLEK STAJI( 20 İŞ GÜNÜ)

Öğrencilerden sanayide 20 iş günü staj yapmaları ve endüstriyle elektronik konusunda pratik tecrübe kazanması beklenir. Staj bitiminde öğrenciler teknik rapor yazmalı ve bunu programlarına teslim etmelidirler.

İŞY 2814 İŞLETME YÖNETİMİ-II (SEÇMELİ)

Konu anlatımı, modelleme, problem çözme, soru-cevap gösteren. Grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve öğretim yöntemleri ve bireysel teknikleri.

ETP 2506 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ(SEÇMELİ)

Kapalı devre kamera kontrol sistemi ve geçiş kontrol sistemi tesisatı için gerekli malzeme seçimi ve sistemin montajı ile ilgili tüm işlemleri, yangın algılama, ihbar sistemi tesisatı ve soygun alarm sistemi tesisatı için gerekli malzeme seçimi ve sistemin montajı ile ilgili tüm işlemler

ETP 2510 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI(SEÇMELİ)

Programlanabilir Denetleyicilere Giriş uygulamaları. Giriş ve çıkış modülleri uygulamaları., Analog Giriş / Çıkış Modülleri uygulamaları. Merdiven Diyagramı ile Programlama uygulamaları. Analog Modüllerin Özellikleri ve PLC ye Bağlantısı uygulamaları. Deyim Listesi ile Programlama uygulamaları. Komut Listesi ile Program Yazma uygulamaları; Programlanabilir Denetleyicilerde Arıza Analizi uygulamaları. Programlanabilir Denetleyicilerde Arabirimler uygulamaları.

ETP 2518 TIBBİ CİHAZLAR(SEÇMELİ)

Biopotansiyel Sinyaller; Elektrokardiyogramlar ve Elektrikli şok cihaları; Hastane Cihazları Güvenliği ve Bakımı; Tıbbi cihaz transdüserleri ve eleman bazında tamir ve bakımı; Biyopotansiyel Yükselteçler; Elektrokardiyografi ve Ünite Bazında Tamir; Electroencephalograph ve filtreleme; defibrilatör; Kalp pili; tansiyon ve kan basınç ölçümü; Klinik laboratuar ekipmanları; Röntgen cihazları; Ultrasonik cihazlar.

 

 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI HAFTALIK DERS TABLOSU

 

I.YARIYIL

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

ATB

1801

1

1

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

1801

1

1

TÜRK DİLİ I

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1801

1

1

İNGİLİZCE  I*

Z

2

0

0

2

2

2

ELK

1801

1

1

D.A. DEVRE ANALİZİ

Z

2

1

0

3

3

3

ELK

1803

1

1

ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ

Z

2

0

0

2

2

3

BİP

1803

1

1

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ  I

Z

3

0

0

3

3

3

ETP

1001

1

1

ELEKTRONİK I

Z

2

1

0

3

3

3

ETP

1003

1

1

SAYISAL ELEKTRONİK

Z

2

1

0

3

3

3

ETP

1005

1

1

ÖLÇME TEKNİĞİ

Z

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

 

 

19

3

0

22

22

24

ETP

1501

1

1

ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK

S

2

0

0

2

2

3

BİP

1805

1

1

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

S

2

0

0

2

2

3

ETP

1505

1

1

LEHİMLEME TEKNİKLERİ

S

2

0

0

2

2

3

ETP

1507

1

1

ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI

S

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

 

 

4

0

0

4

4

6

 

 

 

 

TOPLAM

 

23

3

0

26

26

30

 

II. YARIYIL

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

ATB

1802

1

2

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  II

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

1802

1

2

TÜRK DİLİ – II

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1802

1

2

İNGİLİZCE  II**

Z

2

0

0

2

2

2

ETP

1002

1

2

ELEKTRONİK II

Z

2

1

0

3

3

3

ETP

1004

1

2

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

Z

2

1

0

3

3

2

ETP

1006

1

2

SAYISAL TASARIM

Z

2

0

0

2

2

2

MAP

1804

1

2

MATEMATİK I

Z

2

0

0

2

2

3

ELK

1804

1

2

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

Z

2

1

0

3

3

3

ETP

1498

1

2

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

Z

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

16

3

0

19

19

24

İŞY

1822

1

2

KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI

S

2

0

0

2

2

3

BİP

1806

1

2

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

S

2

0

0

2

2

3

ELK

1806

1

2

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

S

2

0

0

2

2

3

ETP

1502

1

2

OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ

S

2

0

0

2

2

3

ETP

1504

1

2

İŞ GÜVENLİĞİ

S

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

 

 

4

0

0

4

4

6

 

 

 

 

TOPLAM

 

20

3

0

23

23

30

 

 

 

 

 

III. YARIYIL

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

ETP

2005

2

3

GÜÇ ELEKTRONİĞİ

Z

2

1

0

3

3

3

ETP

2003

2

3

MİKRODENETLEYİCİLER

Z

2

0

0

2

2

4

ETP

2001

2

3

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I

Z

2

0

0

2

2

3

ETP

2007

2

3

ARIZA ANALİZİ

Z

2

0

0

2

2

3

ETP

2009

2

3

PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

Z

2

1

0

3

3

5

ETP

2011

2

3

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Z

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

 

 

12

2

0

14

14

21

ETP

2511

2

3

MESLEKİ YABANCI DİL I

S

2

0

0

2

2

3

ETP

2507

2

3

SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

S

2

0

0

2

2

3

ETP

2509

2

3

KONTROL SİSTEMLERİ

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2813

2

3

İŞLETME YÖNETİMİ I

S

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

 

 

6

0

0

6

6

9

 

 

 

TOPLAM

 

18

2

0

20

20

30

 

IV. YARIYIL

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

ELK

2802

2

4

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

Z

2

0

0

2

2

3

ETP

2008

2

4

ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR

Z

2

0

0

2

2

4

ETP

2006

2

4

SCADA SİSTEMLERİ

Z

2

0

0

2

2

3

ETP

2004

2

4

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER

Z

2

0

0

2

2

4

ETP

2002

2

4

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II

Z

2

0

0

2

2

2

ETP

2498

2

4

MESLEK STAJI (20 İŞ GÜNÜ)

Z

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

10

0

0

10

10

21

İŞY

2814

2

4

İŞLETME YÖNETİMİ II

S

2

0

0

2

2

3

ETP

2506

2

4

ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

S

2

0

0

2

2

3

ETP

2510

2

4

PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI

S

2

0

0

2

2

3

ETP

2518

2

4

TIBBİ CİHAZLAR

S

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

 

 

6

0

0

6

6

9

 

 

 

 

TOPLAM

 

16

0

0

16

16

30

 

*

Bu derslerden sadece birisi seçilecektir                                                                                                            

   

**

Bu derslerden sadece biri seçilecektir.

             
 

ETP : ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS KODU

             
 

ELK : ELEKTRİK PROGRAMI DERS KODU.

             

 

BİP  : BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS KODU.

             

Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

 

                  Yarıyıllar

 

Seçimlik Dersler                          

Toplam

           

 

I.

Yarıyıl

 

6

AKTS                                 

30

           

 

II.

Yarıyıl

 

6

AKTS                                 

30

           

 

III.

Yarıyıl

 

9

AKTS                                 

30

           

 

IV:

Yarıyıl

 

9

AKTS                                 

30

           

 

Minimum Mezuniyet Kredisi : 120 AKTS'dir.

             

 

                                               

 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

TÜRK DİLİ I

İNGİLİZCE I*

D.A. DEVRE ANALİZİ

ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I

ELEKTRONİK I

SAYISAL ELEKTRONİK

ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

LEHİMLEME TEKNİKLERİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

TÜRK DİLİ – II

İNGİLİZCE II**

ELEKTRONİK II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

SAYISAL TASARIM

MATEMATİK I

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİ

MİKRODENETLEYİCİLER

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I

ARIZA ANALİZİ

PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MESLEKİ YABANCI DİL I

SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

KONTROL SİSTEMLERİ

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR

SCADA SİSTEMLERİ

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II

İŞLETME YÖNETİMİ II

ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI

TIBBİ CİHAZLAR

 

Bağlantılar
Yukarı Çık